NPS สนับสนุนสงกรานต์วิถีใหม่ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า

« กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ในการจัดประเพณีสงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย ด้วยการจัดกิจกรรมทางศาสนา เพื่อร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงาม และงดสาดน้ำ พร้อมยึดหลัก D M H T T  ในการรักษามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19