NPS ช่วยซ่อมแซมศาลาประชาคมหมู่บ้าน

« กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) - NPS สนับสนุนการซ่อมแซมศาลาประชาคมหมู่บ้านนาน้อย ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อปรับปรุงสถานที่สาธารณประโยชน์ของชุมชน ให้ดีขึ้น และมีความพร้อมในการจัดประชุมและทำกิจกรรมต่าง ๆ ของคนในชุมชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งสามัคคีของคนในชุมชนต่อไป