NPS มอบผลิตภัณฑ์ป้องกันโควิด-19 ให้กับ 9 หน่วยงานในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา

« กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) - NPS ร่วมดูแลสุขภาพชุมชนรอบโรงไฟฟ้า มอบผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่อำเภอพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหินซ้อน เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน เทศบาลตำบลเกาะขนุน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะขนุน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยพูล พื้นที่อำเภอสนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เทศบาลตำบลสนามชัยเขต และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางแดง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19