NPS มอบถุงยังชีพ ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

« กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)NPS ร่วมสนับสนุนถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม เพื่อนำไปมอบให้ผู้กักตัวสังเกตอาการโรคโควิด – 19 ตลอดจนผู้ที่มีรายได้น้อยและขาดรายได้ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 ในพื้นที่ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี