NPS ร่วมส่งกำลังใจสู้โควิด19 มอบถุงปันสุข ให้แก่ชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า

« กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ ร่วมส่งกำลังใจสู้โควิด19 มอบถุงปันสุข เครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลเขาหินซ้อนและตำบลเกาะขนุน เพื่อนำไปมอบให้ผู้กักตัวสังเกตอาการโรคโควิด19 ตลอดจนผู้ที่มีรายได้น้อยและขาดรายได้ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19 ทั้งนี้ เอ็นพีเอส ตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมมือกันจากทุกภาคส่วนในการป้องกัน สนับสนุน และดูแลชุมชน เพื่อก้าวผ่านสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นี้ไปด้วยกัน