NPS มอบหน้ากากอนามัย ให้แก่สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพฯ

« กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) – NPS สนับสนุนหน้ากากอนามัย จำนวน 10,000 ชิ้น ให้แก่สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สูงอายุบ้านผู้สูงอายุบางแค? 2? และประชาชนกลุ่มเปราะบางใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา? 2019? (Covid-19) โดยมีนายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมและคณะผู้บริหารเป็นผู้แทนรับมอบทั้งนี้ NPS ได้สนับสนุนหน้ากากอนามัยแก่อีกหลายหน่วยงานทั้งในส่วนราชการและชุมชนในพื้นที่ตั้งโรงงาน