NPS มอบกระดาษสำนักงานและหน้ากากอนามัย สนับสนุน “หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร – หอการค้าไทย"

« กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ สนับสนุน “หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร – หอการค้าไทย" ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC) โดยมอบกระดาษ A4 จำนวน 680 รีม A5 จำนวน 600 รีม และหน้ากากอนามัย จำนวน 100 กล่อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่มารอรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นผู้รับมอบ ซึ่งมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็น 1 ใน 25 สถานที่ฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล สามารถรองรับประชาชนที่มารับบริการได้ถึง 2,000-2,500 คนต่อวัน ระยะเวลาทั้งสิ้น 4 เดือน (มิ.ย. - ก.ย.) โดยกำหนดเริ่มให้บริการวันที่ 1 มิ.ย. ที่ผ่านมา

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น NPS ตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมมือกันจากทุกภาคส่วนในการป้องกัน สนับสนุน และดูแลชุมชน เพื่อก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนช่วยเหลือสังคมไทยสู้ภัยโควิด-19 ที่ NPS ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ มอบแอลกอฮอล์ให้กับโรงพยาบาล หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานราชการ ชุมชน รวม 97 หน่วยงาน จำนวน 52,490 ลิตร มอบหน้ากากอนามัย 100,000 ชิ้น ให้แก่กรมราชทัณฑ์ มอบหน้ากากอนามัย 10,000 ชิ้น ให้แก่สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพฯ จัดซื้ออุปกรณ์วัดอุณหภูมิอินฟราเรดพร้อมเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติ ตลอดจนหน้ากากอนามัย สบู่เหลวล้างมือ และเจลแอลกอฮอล์ เพื่อมอบให้กับโรงเรียนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า สนับสนุนถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อนำไปมอบให้ผู้กักตัวสังเกตอาการ ตลอดจนผู้ที่มีรายได้น้อยและขาดรายได้ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 รวมถึงสนับสนุบงบประมาณแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด เป็นต้น ทั้งนี้ด้วยมุ่งหวังว่า เราจะเป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุน ช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤติโรคระบาดครั้งนี้อย่างดีที่สุด