NPS มอบแอลกอฮอล์ สนับสนุนมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์

« กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) – NPS สนับสนุนแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อจำนวน 200 ลิตร ให้แก่ มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมี ดร. มนัส โนนุช ประธานมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ NPS ได้สนับสนุนแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยแก่อีกหลายหน่วยงานทั้งในส่วนราชการและชุมชนในพื้นที่ตั้งโรงงาน