NPS ปันน้ำใจ สนับสนุนถุงยังชีพ สู้ภัยโควิด – 19

« กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) – NPS ร่วมสนับสนุนถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค และน้ำดื่มให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ ทั้งนี้ เอ็นพีเอส ตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมมือกันจากทุกภาคส่วน เพื่อป้องกัน สนับสนุน และดูแลชุมชน เพื่อก้าวผ่านสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นี้ไปด้วยกัน