NPS สนับสนุนชุมชนเข้มแข็งในโครงการ “ปลูกผักสวนครัว ลดรายจ่ายชุมชน"

« กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)NPS สนับสนุนชุมชนเข้มแข็งในโครงการ “ปลูกผักสวนครัว ลดรายจ่ายชุมชน" มอบต้นพันธุ์และเมล็ดผักสวนครัว อาทิ มะนาว พริก มะละกอ คะน้า ผักบุ้ง เป็นต้น  ให้กับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ในพื้นที่ต.เขาหินซ้อน ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม และ ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา  เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนปลูกผักสวนครัวบริโภคในครัวเรือนช่วยลดรายจ่ายค่าอาหารและลดความเสี่ยงในการออกไปจ่ายตลาดในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19