NPS สนับสนุนการทำงานของหน่วยงานสาธารณสุข มอบกระดาษสำนักงาน ให้แก่โรงพยาบาลสนามชัยเขต

« กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) NPS มอบกระดาษสำนักงาน ให้แก่โรงพยาบาลสนามชัยเขต อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา สำหรับใช้ในภารกิจให้บริการผู้ป่วยโรคโควิด-19 โดยมีนายแพทย์สันติ สัมฤทธิ์มโนพร แพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม) รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบ เพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ ในการป้องกันและดูแลประชาชนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโรคโควิด-19