NPS ร่วมสืบทอดประเพณีลอยกระทง ตำบลเขาหินซ้อน

« กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีเอส (NPS) ร่วมสืบทอดประเพณีชุมชน สนับสนุนกิจกรรมลอยกระทงตำบลเขาหินซ้อน จัดกิจกรรม ณ ตลาดน้ำไทยพวน ม.14 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีการประกวดกระทงสวยงาม เป็นการอนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิมให้คงอยู่สืบไป